Video for alle

Oversikt videoer og illustrasjoner

* Videoene kan sees på uavhengig av hverandre og i rekkefølgen du ønsker

Modul 1:

Introduksjonsside

Hvorfor video for alle?

Modul 2

Universell utforming

Hvorfor universell utforming?
Hvilke barrierer finner vi i videotjenester?
Hvilke faktorer påvirker universell utforming?

Modul 3

Systemperspektiv

Hva er systemiske barrierer for videotjenester?
Hva slags tiltak kan gjøres?

Modul 4

Det menneskelige
aspektet

Hva er utfordringer for brukerne av videotjenester?

Modul 5

Behandlerperspektiv

Hva er utfordringer for behandlere?
Ett eksempel: hvorfor bør vi lytte til pasienten?
Oppsummering: hva kan behandleren gjøre

Modul 6

Pasientperspektiv

Hvordan opplever pasienter videotjenester?

Modul 7

Råd til behandler -
beslutningstaker

Noen gode råd til en behandler
Et godt råd til pasienter
Noen gode råd til en behandler
Noen gode råd til beslutningstakere