Video for alle

Ressurser utenfor veiviseren for tilrettelegging av videotjenester og informasjon om universell utforming (oppdatert April 2023)

 1. Om digital utenforskap
 2. Om videotjenester
 3. Universell utforming
 4. Hva er det?

  Hvem har ansvar?

 5. Om digitale tjenester
 6. Hvordan bygge opp en videotjeneste i helsevesenet
 7. Veiledninger og opplæringer for brukere
 8. Rapporter og forskning om (video)helsetjenester:
 9. Annet: