Video for alle

Prosjektet «video for alle»

Prosjektet «video for alle» oppsto som en respons på økt bruk av videokonsultasjoner under pandemien og påfølgende rapporter om digital ekskludering spesielt blant sårbare pasientgrupper.

Prosjektet ble finansiert av Helse Sør-Øst og initiert av prosjektleder Sonja Erlenkamp i 2021 som et tiltak for å få en bedre forståelse for hvorfor videotjenester i helsevesenet ikke når alle pasienter og hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Utviklingen innenfor teknologi og bruk av videotjenester går fort, spesielt siden pandemien. Målet med prosjektet var å kunne fort «ta pulsen» på dagens tilstand og peke på områder som trenger forbedring. Resultatene er dermed mest aktuelle nå, og vi håper at våre forslag til tiltak vil bli unødvendige om ikke lenge.

Prosjektet var et ettårig innovasjonsprosjekt (1. mai 2022 - 30. april 2023). Prosjektet foretok ingen egen forskning, men samlet inn informasjon gjennom tilgjengelige rapporter, faglitteratur, innspill fra forskere og workshops i samarbeid med brukere - både pasienter og behandler. Våre funn viser at det trengs tiltak gjennom hele systemet, både for behandler, pasienter, teknisk støtte, leverandører og beslutningstakere.
Prosjektet resulterte i tre leveranser:

  • en veiviser for digital inkludering ved videokonsultasjon (som er denne nettportalen).
  • et e-læringskurs for ansatte i læringsportalen til Helse Sør-Øst, som sikter til å gi større trygghet til behandlere.
  • en handlingsplan som oppsummerer tiltakene prosjektet foreslår (lenke til PDF finner du på forsiden).

Spesielt takk går til:

  • "Regionalt senter for digital læring” for hjelp med animasjonene
  • Rudolph Brynn, NHN, for faglige innspill om universell utforming.
  • Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud for gode innspill og videopptak.
  • Unn Tinbod, Iselin Partee, Geir Ove Karlson og Tuva Nitteberg for å stille til videoopptak.
  • Sist, men ikke minst teamet i læringslabben (Bjørn, Kathrin og Nadya) på Sunnaas sykehus HF som alltid stilte opp med sin ekspertise når det trengtes.