Video for alle

Velkommen til veiviseren video for alle

Velkommen til veiviseren «video for alle». Veiviseren er for alle som ønsker å få innblikk i hvordan videotjenester i helsevesenet kan gjøres mer tilgengelige og er spesielt rettet mot beslutningstakere i helsesektoren.

animation for video for alle

Du får oversikt over:

  • ulike barrierer som fører til at videotjenester i Helsevesenet ikke alltid når pasientene.
  • hvor og hvorfor barrierene oppstår.
  • hva som kan gjøres for å løse opp barrierene.

Hva er i veiviseren?

Siden inneholder videoer, illustrasjoner og forklaringer med stemme og er tilrettelagt. Vi har også lagt til en ressursside der du finner lenker til eksterne sider om lovverk, veiledere for å sette opp videotjenester mm.

Du finner sammendraget av våre anbefalinger i handlingsplanen.

Vi har også laget et e-læringskurs for behandlere som ikke føler seg trygge på videokonsultasjoner.

Her er en oversikt over alle delene i veiviseren:

modules order illustration

FORTSETT TIL VIDEOER